På svenska

Lutherstiftelsen grundades år 1999 i syfte att sprida evangeliet om Kristus Jesus till människors eviga frälsning. Lutherstiftelsen är en andlig förnyelserörelse vars verksamhet grundar sig på Bibeln och de lutherska bekännelseskrifterna.

Lutherstiftelsen fungerar som understödande medlem i Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och är en av dess bakgrundsorganisationer. Lutherstiftelsens främsta arbetsvision är att stöda Missionsstiftets församlingar och arbetstagare.

Lutherstiftelsen ger ut informationstidningen Helgedomens Lampa (Pyhäkön Lamppu) som utkommer sex gånger om året. Utöver detta publicerar stiftelsen luthersk litteratur. Lutherstiftelsens verksamhetscenter Koinonia finns i Helsingfors.

Kontakt

Toimintakeskus Koinonia
Kalevankatu 53
00180 Helsinki

kanslia(at)lhpk.fi
050 5225 855