Kannatus

Suomen Luther-säätiön työ perustuu toiminnassa mukana olevien ihmisten tukeen. Käytössämme ei ole kirkon verovaroja tai valtion tukia.

Luther-säätiön työtä yleisesti voit tukea käyttämällä seuraavia tili- ja viitetietoja. Viestiä ei tarvitse kirjoittaa, tuki kohdistuu oikein viitenumerolla.

Tilisiirron tiedot

Saaja: Suomen Luther-säätiö
Tili: FI59 1023 3000 2354 52
Viite: 8989

Seurakuntien kannatus

Seurakuntien ajantasaiset kannatusviitteet ja rahankeräysluvan tiedot löydät Lähetyshiippakunnan sivulta: Kannatus

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto
Luvan numero: RA/2020/1666
Myöntämisajankohta:23.12.2020
Myönnetty aloituspäivä: 01.01.2021, voimassa toistaiseksi

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista luterilaista uskoa.
Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön, vanhus- ja nuorisotyöhön, diakoniatyöhön, leirien järjestämiseen, stipendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden painatuskuluihin sekä säätiön määrittelemien lähetyskohteiden tukeminen ulkomailla ja lähetyskohteissa tapahtuvan opetus- ja julistustyön matka- ja materiaalikulut.