Tarkoitus ja toiminta

Luther-säätiön työnäkynä on rakentaa ja tukea luterilaisia seurakuntia, joissa voi saada evankeliumin hoitoa sanan saarnassa ja ehtoollisen sakramentissa sekä kokea Jumalan perheväen yhteyttä.

Lähetyshiippakunnan seurakunnat kartalla

Luther-säätiö palvelee sen yhteydessä toimivia seurakuntia. Säätiön keskeisin tehtävä on toimia seurakuntien työntekijöiden työnantajana ja hoitaa taloushallintoa.

Luther-säätiön toiminnasta vastaa säätiön kahdeksan jäsenen hallitus. Se huolehtii sääntöjen mukaisen toiminnan toteuttamisesta. Luther-säätiö toimii säätiölain mukaisesti Patentti- ja rekisterihallituksen valvonnan alla.

Luther-säätiö on tukijäsenenä 2013 perustetussa Suomen evankelisluterilaisessa lähetyshiippakunnassa.

Luther-säätiössä ei säätiömuodon vuoksi ole jäseniä, mutta sen yhteydessä toimivilla seurakunnilla on oma jäsenistönsä. Nämä seurakunnat ovat osana Lähetyshiippakuntaa.

Luther-säätiön hengellinen linja perustuu samaan oppiperustaan, joka on uskonpuhdistuksen jälkeen vaikuttanut Suomessa. Säätiön säännöissä lausutaan:

”Kaiken yhteisön toiminnan tulee pohjautua Jumalan sanaan eli inspiroituun ja erehtymättömään Pyhään Raamattuun, joka on meille annettu Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisina ja apostolisina kirjoituksina ja jota sitovasti opettavat kolme vanhan kirkon uskontunnustusta. Näiden muoto on ilmaistu Suomen ev.lut. kirkon virallisissa Tunnustuskirjoissa.

Raamatun ja jakamattoman kristikunnan oikeata uskoa ja oppia selittävät autenttisesti kaikki luterilaiset Tunnustuskirjat: Augsburgin tunnustus, Augsburgin tunnustuksen puolustus, Schmalkaldenin opinkohdat, Paavin valta ja johtoasema, Lutherin Vähä katekismus, Lutherin Iso katekismus, Yksimielisyyden ohje, Tiivistelmä, Täydellinen selitys, paikallisena historiallisena erityistunnustuksena ns. Upsalan kokouksen päätöksen oppi sekä seuraavat Tunnustuskirjojen liitteet, jotka eivät ole liturgisesti ohjeellisia, mutta teologisesti merkittäviä, Lyhyt kehotus ripittäytyä, Avioliittoon vihkiminen, Kasteen toimittaminen ja Todisteiden luettelo.”