Aamutähti-vihkot

Aamutähti-sarja keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin.

Aamutähti #1: Jumalan maja ihmisten keskellä

Raamatullinen käsitys jumalanpalveluksesta

Aamutähti 1: Jumalan maja ihmisten keskelläJumalanpalvelus on kristillisen kirkon sydän. Kirkon elämä virtaa alttariIta. Tässä kirjoituksessa syvällisesti ja kansantajuisesti pureudutaan jumalanpalveluksen olemukseen. Siinä avataan jumalanpalvelukseen näkymä, jota ei aika eikä paikka kahlitse. Jumalanpalvelus on taivaallisen elämän aloittamista maan päällä, mutta myös jo nyt sen viettämistä Kristuksen ja kaikkien pyhien kanssa.

Kirjasen julkaisijan Suomen Luther-säätiön työnäkynä on edistää ja tukea Jumalan sanan mukaista jumalanpalveluselämää Suomessa. Säätiö haluaa sekä antaa oikeaa opetusta jumalanpalveluksesta että myös tarjota jumalanpalvelusyhteisöjä, joissa voi vastaanottaa Jumalan kalliita lahjoja.

Artikkelin kirjoittaja John W. Kleinig toimii Australiassa, Adelaiden Luther-seminaarin professorina. Hän on erikoistunut Vanhan testamentin eksegetiikkaan sekä jumalanpalveluksen teologiaan. Tämä vihko aloittaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti- sarjan, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #2: Joka kuulee teitä – se kuulee minua

Lataa Aamutähti 2: Joka kuulee teitä - se kuulee minuaOnko naispappeus mahdollista?

“Kumpi on uskon asioissa suurempi auktoriteetti, Raamattu ja luterilainen tunnustus vai ‘kirkon parlamentti’? Kirkkomme päätös 1986 avata pappisvirka naisille lopetti julkisen kirkollisen keskustelun asiasta. Kaikkia kristittyjä kirkolliskokouksen enemmistöpäätös ei vakuuttanut. Schönen traktaatti antaa erinomaisia ajattelun aineksia niille kyselijöille, jotka haluavat jatkaa siitä, mihin keskustelu katkaistiin.” teol. tri Martti Vaahtoranta

“Jokaisen kristityn oikeutena on saada tietää raamattuperustelut naispappeuskysymyksessä, joka tälläkin hetkellä jakaa kokonaisia kirkkokuntia. Tämä kirjanen on siinä erinomainen apuväline.” teol.maist. Virpi Väänänen

Artikkeli on emerituspiispa Jobst Schönen paimenkirje Saksan itsenäiselle luterilaisen kirkolle (SELK). Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti- sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #3: Kenen te sanotte minun olevan?

Aamutähti 3: Kenen te sanotte minun olevan?Mitä tunnustuksella tarkoitetaan kirkossa?

”Miksi luterilainen kirkko on tunnustuksen kirkko? Tarkoittaako se ihmisopin nostamista Jumalan sanan rinnalle? Tämä kirjoitus vastaa näihin kysymyksiin selvittämällä Pyhän Raamatun ja tunnustuksen suhdetta. Raamatusta se osoittaa, miten usko on oikeaa Raamatun oppia tunnustavaa elävää Kristuksen uskoa. Kysymys ‘Raamattu vai tunnustus’ on siksi virheellinen. Raamattu ja tunnustus ovat yhdessä kuten maasto ja sen tarkka, luotettava kartta.” teol.triAnssi Simojoki

“Sassen artikkeli johtaa oivaltamaan, kuinka elintärkeää kristityn ja koko kirkon on pitää kiinni Jumalan osoittamasta oikeasta Kristus-tunnustuksesta.J uuri sen ympärille tulisi kaikkien kristittyjen ryhmittyä ja siinä löytää keskinäinen yhteys.” kirkkoherra, teol.tri Petri Hiltunen

Hermann Sasse (1895-1976) oli syvällinen luterilainen oppinut ja tinkimätön kirkkotaistelun mies, ei vain Kolmannen valtakunnan aikana 1933-1945 vaan myös sodanjälkeisissä teologisesti sekavissa oloissa. Hän teki elämäntyönsä Erlangenin yliopiston professorina ja myöhemmin Australian luterilaisen kirkon pappisseminaarin opettajana. Vielä kuoltuansakin hän puhuu ja opettaa.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa. Sen toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #4: Minä olen se joka palvelee

Aamutähti 4: Minä olen se joka palveleePyhitys yksin armosta

“Tämä vihko avaa huikeita näköaloja oppiin pyhityksestä. Kirjoittaja antaa uusia näkökulmia siihen, mistä pyhityksessä on todella kyse. Lain ja evankeliumin kirkas erotus kulkee läpi tekstin.’’ pastori Heikki Haataja

“Yleisesti pidetään selvänä, että ihminen pelastuu yksin armosta. Mutta pelastetun elämä suhteessa tähän armoon ei usein sitä vastoin ole selvä asia. Se, mikä pelastuksessa oli ihanaa ja vapaata, pyhityselämässä kadotetaan. Lopulta kristitty näkee vain mitä hän ei ole. Pelastuksen ja pyhityksen suhteesta tämä kirjanen antaa elämän valoa.’’ pastori Jari Kekäle

Artikkelin kirjoittaja Dr. David P. Scaer toimii systemaattisen teologian professorina Missouri-synodin seminaarissa Fort Waynessa.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #5: Katso kuninkaasi tulee

Aamutähti 5: Katso kuninkaasi tuleeLiturgia ja herätys

“Tutustuin henkilökohtaisesti Göteborgin piispa Bo Giertziin ollessani EYL:n opiskelijapastori. Siitä saakka olen lukenut hänen kirjoituksiaan, toimittanut niitä suomeksi ja tahtonut seurata paimenviran hoidossa hänen ohjelmaansa ‘Liturgi och väckelse’. Bo Giertz on ollut totuuden tunnustamisen rintaman merkittävin piispa omana aikanamme.’’ pastori, teol.lis. Sakari Korpinen

“Viime vuosisadan Pohjolan suurimpiin piispoihin kuulunut Bo Giertz on aina lukemisen arvoinen. Näin on myös aivan erityisesti tässä syvällisessä ja juuri nyt ajankohtaisessa puheenvuorossa herätyksen ja liturgian suhteesta. Niiden yhdistäminen tässä vihkosessa kuvatulla tavalla merkitsisi varmasti aitoa hengellistä uudistumista kirkossamme.’’ päätoimittaja Leif Nummela

Artikkelin kirjoittajan, edesmenneen piispa Bo Giertzin kirjoituksia on Suomessa luettu paljon. Hänet tunnetaan oppineena ja tinkimättömänä Raamatun opettajana sekä syvällisenä kristillisten romaanien kirjoittajana.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #6: Emme voi mitään totuutta vastaan

Aamutähti 6: Emme voi mitään totuutta vastaanLuterilaisena monien uskonnäkemysten keskellä

”Mikä on luterilainen tie ajassamme? Martti Vaahtoranta auraa tätä tietä innostavasti ja rakentavasti.” teol.tri Reijo Arkkila

”Kirjoitus avaa kristittyjen rehelliselle yhteydelle näköaloja, joita harvoin pääsee katselemaan. Vaahtoranta pitää suurella rakkaudella kiinni kaikkien kristittyjen yhteyden tärkeydestä samalla osoittaen, miten voi ja tulee seistä omalla pohjallaan anteeksipyytelemättä. Hänen perustelunsa ovat oivallisia ja ilahduttavia. Vaahtoranta ei anna psykologisia neuvoja, vaan
käsittelee asiaa syvällisen teologisesti ja hengellisellä kielellä, jota jokainen voi ymmärtää.” pastori, lähetystyöntekijä Risto Soramies

Artikkelin kirjoittaja teol.tri Martti Vaahtoranta toimii lähetystyöntekijänä Saksassa.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #7: Olemme yksi ruumis Kristuksessa

Aamutähti 7: Olemme yksi ruumis KristuksessaMikä on jumalanpalvelusseurakunta?

“Jumalanpalvelusseurakunta ei ole muodissa oleviin kirkollisiin menoihin tai uskonnon tarpeisiin liittyvä tai niihin erikoistunut yhteisö. Seurakuntarakenteiden sisällä sellaiset toteuttavat Jumalan sanan voimasta läsnäolevan Kristuksen ja hänen tahtonsa varassa ‘järjellistä’ jumalanpalvelusta (Room.12). Koska Jumala on meidät luonut ja Kristus meidät synnistä ja turmeluksesta lunastanut, on ainoa järjellinenkin elämässämme siinä, että kiitosuhrina annamme Jumalan käyttöön koko elämämme yhteisessä rukouksessa, aidossa uskon- ja ehtoollisyhteydessä sekä arkisessa toisiamme hoitavassa palvelustyössä. Kekäleen kirjoitus on oivallinen ja ajankohtainen.’’ rovasti Eero Parvio

“Langenneessa maailmassa seurakunta on Kristuksen ruumis, joka itsessään vajavaisena ojentuu koko ajan päänsä Kristuksen mukaan. Jari Kekäle on luodannut syvälle kuroessaan umpeen teorian ja käytännön välistä kuilua. Tuttujen raamatunkohtien äärellä avautuu valtavia näköaloja – todeksi elettäväksi.’’ seurakuntapastori Johan Helkkula

Artikkelin kirjoittaja pastori Jari Kekäle tunnetaan syvällisenä lauluntekijänä ja teologina. Hän toimii opiskelijapastorina Helsingissä.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #8: Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan

Aamutähti 8: Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaanHistoriallinen jumalanpalvelus vai modernit erityismessut?

“Meidän aikamme Kirkko kohtaa valtavia haasteita. Niiden keskellä se ei saa unohtaa, että sitä uudistava voima pulppuaa jumalanpalveluksesta. Tämä kirjoitus valaa luottamusta siihen, että sanassa ja sakramenteissa läsnä oleva Kristus hoitaa omiaan. Paniikinomaisen uudistamisen sijaan tarvitaan syventymistä uskon olemukseen. Näin Kristus voi jumalanpalveluksessa tavoittaa niin oudon ja vieraan kuin väsyneen ja uupunen vakiokävijänkin.” pastori, teol.toht. Erkki Koskenniemi

“Käsissäsi on huomattava puheenvuoro jumalanpalveluksen ympärillä käytävään keskusteluun. Moni kysyy aikanamme: Miten voisin kasvaa uskossa? Kirjoitus osoittaa miten jumalanpalveluksen rakenne, historiallinen aines ja päämäärä on asetettu juuri uskon syntymistä ja kasvua varten. Jumalanpalveluskaava sisältää myös evankelioivan otteen. Kirjoitus sukeltaa syvälle ja antaa työvälineitä arvioida ja kehittää myös paikallista jumalanpalvelusta.” pastori Vesa Pöyhtäri

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #9: Jaakobin uni

Aamutähti 9: Jaakobin uniValonsäteitä pelastuksemme salaisuuteen

Martti Luther luennoi elämänsä viimeisen vuosikymmenen 1. Mooseksen kirjasta. Tuloksena oli tavattoman laaja ja hengellisesti ruokkiva suurteos. Tätä ns. Genesis-kommentaaria ei ole osattu aina arvostaa riittävästi. Suomeksi siitä on käännetty vain yksittäisiä katkelmia. Nyt julkaistava Jaakobin uni on valloittava esimerkki siitä, että Luther todella oli Pyhän Raamatun tohtori.

“Martti Luther luo Genesis-kommentaarissaan ‘silmäyksiä ristien tien salaisuuteen’. Reformaattorin Jaakobin unen selitys vilauttaa ajankohtaisen ja ajattoman näkökulman Kainin ja Abelin kirkon väliseen taisteluun.’’ dosentti Jouko Talonen

Tekstin on suomentanut prof. Heikki Koskenniemi, joka on tunnettu ja arvostettu klassisten kielten tutkija ja kääntäjä.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #10: Tämä on minun ruumiini

Aamutähti 10: Tämä on minun ruumiiniHerran Pyhä Ehtoollinen kirkon elämässä

“Sassen kirjoituksessa yhdistyy syvällinen teologia raikkaaseen uskontodistukseen. Tämä erinomainen kirjanen johdattaa tottumattomankin lukijansa paitsi ehtoolliseen, myös koko luterilaisen sakramenttikäsityksen ytimeen.’’ seurakuntapastori Pasi Palmu

Artikkelin kirjoittaja on professori Hermann Sasse. Hän oli viime vuosisadan merkittävimpiä tunnustuksellisen luterilaisuuden tunnustajia ja opettajia. Hän teki elämäntyönsä Saksassa Erlangenin yliopistossa sekä myöhemmin Australian luterilaisen kirkon pappisseminaarin opettajana. Hänen syvällinen opetuksensa on edelleen mitä ajankohtaisinta.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #11: Kaste ja usko

Pelastuksen tie Raamatussa

Aamutähti 11: Kaste ja usko’’Oppi kasteesta on, kuten itse evankeliumikin ennen kaikkea hyvin yksinkertainen. Vain ylpeä järkeisoppimme ja epäuskoinen sydämemme tahtoo tehdä siitä monimutkaisen. Matti Väisänenvie lukijan kasteen kirkkaan ilosanoman äärelle. Tervetullut opetus sekavaan aikaamme!’’ pastori Risto Soramies

“Väisäsen kasteopetusta lukiessamme olemme avatun armolähteen äärellä. Sen virvoittavista virroista nauttiessamme ymmärrämme uskossa, mitä tarkoittaa vanhan kristikansan viisaus: ‘Olen kastettu, olen pelastettu’.” teol. tri Timo Laato

Artikkelin kirjoittaja rovasti Matti Väisänen tunnetaan paitsi herätysliikejohtajana ennen muuta myös rakastettuna julistajana sekä terävänä kirjoittajana.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #12: Sinun sanasi on totuus

Raamattu on erilainen kirja

Aamutähti 12: Sinun sanasi on totuus“Tämä vihkonen on tarpeellinen muistutus aikana, jona Raamatun ilmoitusluonne on katoamassa luterilaisesta teologiasta ja kirkostamme. Kansallemme on hiljakkoin julistettu: ‘Uskomme kohde ei ole sana, vaan Jumala’. Raamatun sanasta irrotettu jumala ja usko edustavat pakanuutta. Julkaisun Raamattu-teesit edustavat klassista luterilaista määritelmää Raamatusta. Teesit ovat lyhyitä, ytimekkäitä ja selkeitä. ‘Raamattu on erilainen kirja’ on terveellistä ja virvoittavaa luettavaa.’’ Emeritus pääsihteeri Matti Väisänen

Artikkeli sisältää kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa Aamutähti-sarjan toimittajat käsittelevät Pyhän Raamatun kaikista muista kirjoista poikkeavaa luonnetta ja minkälaisia johtopäätöksiä siitä tulee tehdä kirkon elämään ja teologian harjoittamiseen. Jälkimmäisestä osasta löytyvät Australian luterilaisen kirkon keskusteluista syntyneet kymmenen teesiä Raamatusta ja sen inspiraatiosta.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #13: Herra köyhdyttää ja rikastuttaa

Jumalan työtapa lain ja evankeliumin kautta

Bo Giertz on onnistunut kuvaamaan tässä kirjoituksessa juuri niitä kokemuksia, jotka ovat tuttuja Jumalan työn alle joutuneille. Ihmisinä emme aina ymmärrä mistä on kysymys. Luotettava opettaja ohjaa meitä näkemään Jumalan työn suuruuden ja sen kuinka kaikki loppujen lopuksi riippuu armollisesta Jumalasta, jonka kohtaamme armonvälineissä. Tässä tienviitta terveelliseen kristillisyyteen.” kirkkoherra, teol.tri Arto Seppänen

Edesmenneen Göteborgin piispan Bo Giertzin kirjoja on paljon luettu Suomessa. Hän on tullut tunnetuksi kyvystään jakaa Pyhän Raamatun ja luterilaisen opin järkähtämättömiä totuuksia selkeällä, kohti käyvällä ja tavallista kristittyä puhuttelevalla sekä rakentavalla tavalla.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #14: Puhetta Isän sydämelle

Rukouksen lahja

“Tässä kirjoituksessa saamme ammentaa henkilökohtaisen rukouskoulun tappion hedelmiä. Oman rukouselämänsä heikkouteen pettyneelle rukoilijalle tuodaan virvoitukseksi ajatus rukouksesta jumalallisena lepona ja kolmiyhteisen Jumalan toimintana. Rukouksessa korostuu ihmisen avuttomuus ja riippuvuus siitä, mitä Jeesus meille antaa ja mitä Pyhä Henki meissä tekee.” kirkkoherra Hannu Anttoora

Artikkelin kirjoittaja Dr. John Kleinig toimii Vanhan testamentin professorina Australian luterilaisen kirkon pappisseminaarissa Adelaidessa.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #15: Niin on Jumala maailmaa rakastanut

Mitä tarkoitetaan rakkauden evankeliumilla?

Aamutähti 15: Niin on Jumala maailmaa rakastanut“Yksi suurimpia seurakuntiin tuovia ongelmia on lain ja evankeliumin erottamisen kyvyn puute. Lakia julistetaan epämääräisesti ja evankeliumia puolinaisesti. Ihminen nostetaan väärällä tavalla jalustalle ja kun hän sitten putoaa sieltä, ei ole edes evankeliumia lääkitsemässä. Laki tuomitsee meidät täydellisesti ja evankeliumi antaa täydellisen vapauden, synnit anteeksi. Piispa Bo Giertz taitavasti paljastaa meidän heikkoutemme tässä kysymyksessä ja johdattaa meitä näkemään mitä on todellinen rakkaus. Jumala ANTOI Poikansa. Se oli TOIMIVAA rakkautta. Suosittelen luettavaksi.” Pastori, rehtori Teuvo V. Riikonen

Edesmenneen Göteborgin piispan Bo Giertzin kirjoituksia on paljon luettu Suomessa. Hän on tullut tunnetuksi kyvystään jakaa Pyhän Raamatun ja luterilaisen opin järkähtämättömiä totuuksia selkeällä, kohti käyvällä ja tavallista kristittyä puhuttelevalla sekä rakentavalla tavalla.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #16: Jokamiehen uskonoppi

Uskontunnustuksen lyhyt selitys

Aamutähti 16: Jokamiehen uskonoppi”Viime vuosikymmenten yksi kuuluisimmista ruotsalaisista kirkonmiehistä on Växjöntuomiorovasti teol.tri Gustaf Adolf Danell (1908-2000). Tavallisen papin työn ja laajan opetustoiminnan lisäksi hän toimitti kantaaottavaa teologista Nya Väktare -lehteä.

Danell asettui näkyvästi vastustamaan Ruotsin kirkon 1958 tekemää päätöstä avata paimenvirka naisille. Tämän seurauksena valtakunnan hallitus ei nimittänyt häntä piispaksi, vaikka hän pääsi kahdeksan kertaa piispaehdokkaaksi eri vaaleissa. Mutta Jumalan sanan totuuden ääntä ei voitu vaientaa. Danell vaati koko ajan voimakkaampaa irrottautumista yleisen mielipiteen ja poliittisten ryhmien hallitsemasta kirkollisuudesta Jumalan sanan ohjaukseen.

Nyt näemme sekä Suomessa että Ruotsissa, mihin on johtanut ’kirkko avoinna korjauksia varten’ – täydelliseen välinpitämättömyyteen kirkon uskosta. Elämme kirkon raunioilla lähetystilanteessa. Nyt uudestaan julkaistava opaskirjanen Jokamiehen uskonoppi oli suureksi avuksi 1970-luvun opiskelijaherätyksissä eikä se ole menettänyt ajankohtaisuuttaan – päinvastoin. Mikään ei voi olla sen tärkeämpää, kuin Jumalan sanaan lujasti ankkuroiva ja selkeä opetus pelastuksestamme.” –Pastori, teol.lis Sakari Korpinen

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #17: Minä olen pyhä

Miten pääsemme osalliseksi Jumalan pyhyydestä?

Aamutähti 17: Minä olen pyhä”Maallistuneet ihmiset eivät ole unohtaneet kirkon olemassaoloa, vaikka he ovat unohtaneet kristillisen uskon sisällön. Koska kirkko yhä elää ja vaikuttaa länsimaisessa yhteiskunnassa, kirkon olemassaololle on tahdottu antaa uusi muoto ja sisältö. Yksi tapa tulkita muuttunutta tilannetta on ollut halu tehdä kirkosta kansan kuva ja edustaja. Pahaksi onneksi kirkollista elämää ja toimintaa on usein kehitetty kristillisen kirkon olemusta heikosti tuntevalla ja niukasti kunnioittavalla tavalla.John Kleinig tiivistää perusongelman sanoilla: ’Pyhyydestä riisutun yhteiskuntamme kulttuurinen maallistuminen on aivopessyt meidät niin, että olemme kadottaneet pyhyyden tunnon. Pyhyyden tunnon katoaminen on aiheuttanut suuria ongelmia kirkoissamme.’ Pyhyyden taju on kadoksissa ja sen mukana jää puuttumaan olennainen edellytys ymmärtää kristillistä identiteettiä. Kun uskon kielioppia ei tunneta, kaikki puhe Jumalasta käy käsittämättömäksi ja epäajanmukaiseksi. Joka tahtoo oppia uskon kielioppia, suosittelen hänelle Pyhien Kirjoitusten tutkimista. Kleinigin kirjoitus sekin opettaa Pyhän tuntemista ja näyttää suuntaa pyhyyttä kohti.” Pastori, Ari Juupaluom

Artikkelin kirjoittaja Dr. John Kleinig toimii Vanhan testamentin opettajana Australian luterilaisen kirkon pappisseminaarissa.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #18: Jumala loi taivaan ja maan

Raamatun alkukertomukset tarkastelussa

Aamutähti 18: Jumala loi taivaan ja maan“Raamattu on täyttä totta. Kristittyjen ei tule suostua heille tarjottuun älylliseen reservaattiin, jossa Raamatulla väitettäisiin olevan uskonnollista totuusarvoa ilman, että se olisi oikeasti totta.Tom G.A. Hardtin kirjoitus on kutsu älylliseen rehellisyyteen. Kunpa jokainen kristitty omaksuisi tällaisen asenteen.” Pastori, Mika Ebeling

Kirkkoherra, teol.tri Tom G.A. Hardt (1933-1998) toimi Tukholman Martin seurakunnan paimenena. Hän tuli tunnetuksi kaikkialla Ruotsissa tunnustuksellisen luterilaisuuden syvällisenä tuntijana. Hän oli myös näkyvästi esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja puolusti maallistuneeessa Ruotsissa kristillistä uskoa ja siitä nousevaa perhe- ja sosiaalietiikkaa. Hänen kirjoituksiaan on käännetty mm. suomeksi.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #19: Jeesus Kristus

Tosi Jumala ja tosi ihminen

Aamutähti 19: Jeesus Kristus“Tuomiorovasti Sjögrenille on ominaista kirjoittaa lyhyillä ja selvillä virkkeillä, joita lukijan on helppo seurata. Teologinen reflektointi tapahtuu tunnettujen evankeliumitekstien pohjalta. Yksinkertaiseen Jeesus-uskoon kuuluvat kaikki ne kalleudet jotka sisältyvät Vanhan ja Uuden testamentin todistuksiin Kristuksesta. Sjögren kuvaa miten kaikki kuuluvat yhteen. Oppi Kristuksesta, myös kirkkomme piirissä usein torjuttu oppi neitseestäsyntymisestä, rakentuu kestävälle raamatulliselle pohjalle. Ei ole myöskään mahdollista todellisuudessa pitää Jeesusta Herrana, jos ei nöyrry hänen apostolisen sanansa alle kunnioittaen sitä, mitä Jeesus opettaa esim. ehtoollisesta tai apostolisesta paimenvirasta. Ainoastaan se Vapahtaja, joka todella on Taivaan ja Maan Herra, lihaksi tullut tosi Jumala -ei ajatuksiemme tuote – pelastaa meidät kaikesta synneistämme.” Pastori Halvar Sandell.

Artikkelin kirjoittaja on Göteborgin emeritustuomiorovasti Per-Olof Sjögren. Hän on erityisesti tullut tunnetuksi selkeistä Raamattuun ja luterilaiseen oppiin pitäytyvistä kirjoituksistaan.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #20: Minä annan teille levon

Kristuksen hellä ies

Aamutähti 20: Minä annan teille levon”Kuoltuaankin he puhuvat! Tämä sana sopii mitä parhaiten piispa Bo Giertziin. Hänen opetuksensa esimerkiksi ”maan hiljaisista” on mitä ajankohtaisinta kaikille niille, jotka tahtovat elää aitoina kristittyinä yhä suuremman luopumuksen keskellä. Vanhat vihollisemme etsivät sydäntämme syöstäkseen meidät joko farisealaisuuden tai suruttomuuden ojaan. Kuinka raikkaasti piispa Giertz opettaakaan meitä elämään Kristuksen armolupausten varassa.” Pastori, teol.lis Sakari Korpinen

Edesmenneen Göteborgin piispan Bo Giertzin kirjoja on paljon luettu Suomessa. Hän on tullut tunnetuksi kyvystään jakaa Pyhän Raamatun ja luterilaisen opin järkähtämättömiä totuuksia selkeällä, kohti käyvällä ja tavallista kristittyä puhuttelevalla sekä rakentavalla tavalla.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #21: Kristinuskoa 2000-luvulle

Aamutähti 21: Kristinuskoa 2000-luvulle”Kemijärven kirkkoherra ja kirkolliskokousedustaja Lasse Marjokorpi on vuosikymmenten aikana rikastuttanut kirkollista keskustelua kärkevillä pamfleteillaan ja puheenvuoroillaan. Marjokorven terä ei ole tyIsynyt. Hän kuvaa terävästi Raamatun arvovallasta luopunutta aikaamme. Kuva on lohduton mutta tosi syrjäisintä maaseudun kolkkaa myöten. Millään ei ole enää mitään väliä. Siksi kirkon tulisi yhä uudelleen suostua kulkemaan ristin tietä. Tässä on sitä suolaa, jota aikamme kaipaa.” Kirkkoherra Timo Hämäläinen

Artikkelin kirjoittaja on Kemijärven kirkkoherra Lasse Marjokorpi. Hän on tullut tunnetuksi kantaaottavana keskustelijana, kirjailijana ja luterilaisien uskon opettajana.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #22: Usko ja tieto

Aamutähti 22: Usko ja tietoG.A.Danell johdattaa lukijansa pohtimaan klassista ongelmaa uskon ja tiedon suhteesta Jeesuksen ylösnousemuksen valossa. Usko ylösnousemukseen ei ole jonkinlaista epämääräistä olettamusta, vaan varmaa vakaumusta, jota myös empiirinen todistusaineisto tukee. Siksi sen varaan kirkko voi iloiten perustaa olemassaolonsa ja missionsa. Danell muistuttaa kirkkoa apostoleilta peritystä apologeettisesta tehtävästä: uskon perusteet täytyy pitää vapaina sille vieraista filosofioista. Samalla hän itse kirjoittaa aidossa apologeettisessa hengessä, jättäen tilaa sekä uskolle että ajattelulle. Sellaisena Danellin kirjoitus on tervetullut ja raikas puheenvuoro!”Pastori Lauri Seppänen

Artikkelin kirjoittaja tuomiorovasti G.A.Danell (1908-2000) tuli tunnetuksi syvällisenä ja terävänä kirjoittajana sekä luterilaisen uskon opettajana ja tunnustustaistelijana ei ainoastaan kotimaassaan Ruotsissa vaan myös Suomessa.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #23: Rauha Jumalan kanssa

Mitä Raamattu opettaa vanhurskauttamisesta?

Aamutähti 23: Rauha Jumalan kanssa”Tapasin Robert Preusin yhden ainoan kerran. Hän vieraili luonamme muutaman päivän ajan Sambian Lusakassa 1990-luvun alussa. Mieleeni on jäänyt hänen luentonsa raamattukoulussamme. Hän opetti Raamattua jämerästi ja yksinkertaisesti, mutta samalla syvällisesti ja innostuneesti. Sama ote on tässä kirjoituksessa vanhurskauttamisesta. Kannattaa lukea! Jumala on vanhurskauttanut meidät syntiset Kristuksessa. On riemu odottaa taivasta!” Pastori Esa Luomaranta

Artikkelin kirjoittaja professori Robert D. Preus (1924-1995) tuli tunnetuksi luterilaisen uskon etevänä opettajana sekä rohkeana tunnustustaistelijana ei ainoastaan kotimaassaan Yhdysvalloissa vaan myös muualla maailmassa. Hän vieraili muutaman kerran Suomessa ja useita hänen kirjoituksiaan on käännetty suomeksi.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #24: Jumala ja ihminen

Elämän tasapaino

Aamutähti 24: Jumala ja ihminen”Mitä merkitsee usko kolmiyhteiseen Jumalaan? Tähän perustavaan kysymykseen vastaa rovasti Matti Väisänen kirjoituksellaan. Raamatun perusteella hän opettaa Jumalan olemuksen merkitystä ihmiselle. Jumalan kolmiykseyden oikea tunteminen avaa Raamatun ja johdattaa ihmisen tasapainoiseen uskoon ja elämään – Jumalan luomana, lunastamana ja pyhittämänä ihmisenä.”Pastori Lauri Kiviranta

Artikkelin kirjoittaja rovasti Matti Väisänen tunnetaan paitsi herätysliikejohtajana ennen muuta myös rakastettuna julistajana sekä terävänä kirjoittajana.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #25: Maailmassa teillä on ahdistus

Ristin kantaminen kristityn elämässä

Aamutähti 25: Maailmassa teillä on ahdistus”Olemme oppineet toistuvasti tunnustamaan – minä uskon pyhän yhteisen seurakunnan. Vaikka seurakunta on maailmassa uskon asia, se ei silti ole näkymätön. Risti on Kristuksen omien ja pyhän seurakunnan näkyvä merkki. Risti ei ole mikä tahansa vaiva tai vastoinkäyminen. Se on osallisuutta Kristuksen kärsimyksiin. Silti risti on voiton merkki. Valkealan kirkkoherra Petri Hiltunen kuvaa ansiokkaasti kirjoituksessaan ristin merkitystä. On laajalti tunnettu, että kirjoittajalla on harvinaisen elävä tuntuma aiheeseensa.” Kirkkoherra Pauli Huhtinen

Artikkelin kirjoittaja kirkkoherra Petri Hiltunen tunnetaan aktiivisena kirkollisena kannanottajana, tunnustustaistelijana ja raamatullisen uskon opettajana.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #26: Vihollisuus Jumalaa vastaan

Näin kirkko opettaa perisynnistä

Aamutähti 26: Vihollisuus Jumalaa vastaanPiispa Giertzin opetus on raamatullista ja sielunhoidollista. Tekstissä on tutut painotukset, jotka löytyvät hänen erinomaisesta kirjastaan Kalliopohja. Uskonelämän alkuvaiheessa elävälle opetus perisynnistä vapauttaa väärästä synnittömyyskäsityksestä ja ohjaa näkemään mitä on itsessään ja mitä on Kristuksessa. Samalla Giertzin opetus pitkäänkin vaellusta Herrassa tehneelle on tuoretta ja hoitavaa.” Pastori Jarkko Kuusisto

Edesmenneen Göteborgin piispan Bo Giertzin kirjoja on paljon luettu Suomessa. Hän on tullut tunnetuksi kyvystään jakaa Pyhän Raamatun ja luterilaisen opin järkähtämättömiä totuuksia selkeällä, kohti käyvällä ja tavallista kristittyä puhuttelevalla sekä rakentavalla tavalla.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #27: Osallisuus taivaasta

Mitä meille jumalanpalveluksessa lahjoitetaan?

Aamutähti 27: Osallisuus taivaasta”Nimensä mukaisesti tämä kirjanen liittää yhteen jumalanpalveluksen ja täyden uskon varmuuden. Tämä tapahtuu sekä luontevasti että tarkkanäköisesti, sekä kuvailevasti että miellyttävän selkeästi. Tällaisen uskon ja uskon varmuuden puute kirkossamme on huutava – eikä vähiten koskien jumalanpalveluselämää ja kaikkea, missä usko Raamatun sanaan saa konkreettiset muodot. Opetuksen deskriptiivisuus ei tee mahdottomaksi, vaan haastavaksi yhdistää sisältö ns. tieteellisen teologian kanssa. Alku- ja loppukappaleet kokoavat aiheen vastaansanomattomasti – ja kertovat mitkä aarteet meillä on Jeesuksessa ja Pyhässä Raamatussa. Tätä kautta jumalanpalvelus ja siihen osallistuminen voi muuttua näivettyneestä ja nuukahtaneesta iloiseksi varmuudeksi.”Pastori Vesa Kiertokari

Artikkelin kirjoittaja Dr. John Kleinig toimii Vanhan testamentin professorina Australian luterilaisen kirkon pappisseminaarissa Adelaidessa.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #28: Tunnustakaa syntinne

Rippi kristityn elämässä

Aamutähti 28: Tunnustakaa syntinne toisillenne”Syntien tunnustaminen ei ole murheiden purkamista ystävälle. Eikä synninpäästö tarkoita hyviä neuvoja. Sillä kun joudumme kasvokkain synnin kanssa, emme tarvitse neuvoja. Tarvitsemme anteeksiantamusta. Kukaan ei ole niin yksinäinen, kuin se, joka on yksin syntinsä kanssa. Mutta pyhässä ripissä Kristus päästää siitä yksinäisyydestä. Onhan Kristus läsnä uskonveljessä, joka ottaa vastaan ripin. Ja hän on kanssani ahdistuksessani. Hän puhuu veljeni suulla pyyhkiäkseen pois syyllisyyteni anteeksiantamuksensa sanalla. Ja se sana hoitaa ja antaa rauhan. Se on Kristuksen hoito ja Kristuksen rauha.”

Artikkelin on kirjoittanut amerikkalainen pastori Harold L. Senkbeil. Hän toimii Fort Waynen seminaarin pastoraaliteologian opettajana.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #29: Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi

Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen

Aamutähti 29: Mieheksi ja naiseksi hän heidät loiAvioliittomoraalin rappioon liittyy olennaisesti seksuaalisten poikkeavuuksien nousu ja levittäytyminen. Korkealla kirkollisella tasolla sellainen sai julkista ymmärtämystä 1993. Asser Stenbäck, psykiatrian professori, muistutti välittömästi kirjasessaan (SLEY-Kirjat), etteivät seksuaaliset poikkeavuudet sisällä luomislahjaa, vaan ovat kehityshäiriö, josta saattoi myös tervehtyä. ”Anatomian vastainen elämä on luonnonvastaista”.

Päivi Räsänen on kirjoittanut kysymyksestä tiiviin informaatiokirjasen. Kansanedustajana hän selvittää asiaan liittyvää yhteiskunnan säännöstöä. Lääkärinä hän valottaa ilmiötä ihmisen psyyken häiriönä ja perheen aseman hämärtäjänä. Kristittynä kirjoittaja kokoaa asiassa Raamatun yksiselitteiset opetukset, Jumalan tahdon.

Seksuaalisuus on Jumalan hyvä ja kaunis luomislahja. Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi. Mutta Jumalan luomistahdosta irtireväistynä siitä muodostuu tuhovoima. Sukupuolisen poikkeavuuden toteuttamisen sanktiot on rikoslaista poistettu. ”Suvaitsevaisuuden” nimissä kirkko ei kuitenkaan voi hyväksyä sukupuolisen poikkeavuuden, huoruuden tai haureuden mallia työntekijöidensäkään välityksellä. Kristus on kärsinyt Jumalan Raamatussa eri synneille asettamat rangaistukset ne poistaen (Joh. 8:1-11). Asian suhteen Jumalan tahto on jatkuvasti voimassa. Jumalallinen rakkaus kutsuu kristittyjä uskossa kantamaan kaikki syntinsä, myös seksuaalielämän synnit, Kristuksen parannettaviksi. Siten Kristuksen Hengen avulla kuoletamme ruumiin teot (Room. 8:13) Rovasti Eero Parvio

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjan toimittajina ovat rovasti, teol.lis. Simo Kiviranta ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #30: Herraa hyvää kiittäkää

Mitä Raamattu opettaa ylistyksestä?

Aamutähti 30: Herraa hyvää kiittäkää”Mikä on Jumalan ylistämisen tuottama hyöty? Meidän ei tarvitse ylistää Jumalaa siinä tarkoituksessa, että pääsisimme askel askeleelta nousemaan taivaaseen. Jumala ei tarvitse meidän ylistyslaulujamme. Hän ei saa itselleen mitään etua niistä. Laulaessamme ylistyslaulujamme jumalanpalveluksessa me saamaamme evankeliumia koko olemuksellamme toinen toisellemme ja maailmalle. Meidän ylistyslaulumme tuovat ilmi Kristuksen, Jumalan lihaantulleen Pojan, salaisuuden, hänen, joka kohtaa meidät sanassa ja sakramentissa täyttääkseen meidät Pyhällä Hengellä ja antaakseen meille pääsyn Isän Jumalan yhteyteen. Ylistyksessään kirkko ei ainoastaan julista, että taivas on tullut maan päälle Jeesuksessa; se saa myös taivaan esimakua tuodessaan kiitoksensa ja osoittaessaan palvontansa kolmiyhteiselle Jumalalle.”

Artikkelin kirjoittaja Dr. John W. Kleinig toimii Vanhan testamentin professorina Australian luterilaisen kirkon pappisseminaarissa Adelaidessa.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjaa toimittavat pastori, teol.lis Sakari Korpinen ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #31: Raamattu ja Paimenvirka

Aamutähti 31: Raamattu ja paimenvirka”Tämän tekstin helmi on näköala Raamatun ihmiskuvan syvyyteen. Luomisen rikkaus sisältää miehen ja naisen samanarvoisuuden ja erilaisuuden tasapainon. Puheenvuoro on kirkossamme ajankohtainen. Virkakysymyksessä on kysymys myös uskonnonvapaudesta, oikeudesta uskoa ja elää todeksi vakaumustaan. Mikä on sellainen vakaumus, joka ei vaikuttaisi teoissa ja valinnoissa? Tämä oikeus ei koske pelkästään pappeja. Toivon, että kirkkomme ei sulje perinteistä virkakantaa tunnustavilta seurakuntalaisilta mahdollisuutta vakaumuksensa mukaiseen jumalanpalvelusyhteyteen. Usein unohdetaan, että naispappeuspäätös on käytännössä johtanut Raamatun vakavasti ottavien naisteologien ja seurakuntatyöstä kiinnostuneiden naisten syrjimiseen, kun lehtorin virkoja ei enää ole. Toivon, että puheenvuoro voisi osaltaan selkeyttää Jumalan sanan ajattomia periaatteita seurakunnalle ja samalla toimia herätteenä ajankohtaisessa kirkollisessa päätöksenteossa.” Lääket. lis. Päivi Räsänen

”Aikamme on kulunut siihen, että olemme tuominneet ”vanhauskoiset” papit ja maallikot, sen sijaan että kysyisimme mihin heidän käsityksensä perustuu, miten he perustelevat kantaansa, mitä he ajattelevat.” Havainto on erään ruotsalaisen toimittajan. Se osuu oikeaan. Harvoin kysytään miksi joku on jotakin mieltä. Ollaan valmiit hyväksymään tai hylkäämään kysymättä miksi. Kädessäsi on nyt pieni kirjanen, vastauspuheenvuoro kysymykseen, joka liian usein jää kysymättä.” Pääsihteeri Henrik Perret

Artikkelin kirjoittajat pastori, TT Timo Laato ja rovasti Matti Väisänen ovat tunnettuja ja syvällisiä raamatunopettajia ja kirkollisia keskustelijoita.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjaa toimittavat pastori, teol.lis. Sakari Korpinen ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #32: Kutsuttuna Jumalan kotiin

Avaimia jumalanpalveluselämään

Aamutähti 32: Kutsuttuna Jumalan kotiin”Meidän aikanamme monelta on hämärtynyt se, miksi kokoonnumme jumalanpalvelukseen. Myös aktiivinen kirkkovieras voi pohtia, mitä merkitsee vaikkapa seurakunnan laulama Herra armahda. Tämä messun merkitystä valaiseva vihkonen selittää tavalliselle ihmiselle ymmärrettävästi messun eri osien merkitystä uskollemme ja Kristus-yhteyden hoitamiselle. Siinä esitetään myös eri osien raamatulliset juuret. Tämä vihkonen auttaa erinomaisella tavalla kirkkoon tulijaa elämään mukana jumalanpalveluksessa sekä rohkaisee syntien painamaa ihmistä ottamaan uskolla vastaan Kristuksessa lahjoitettavan ilmaisen armon.” pastori Mikko Lempinen

Artikkelin kirjoittajat pastorit Janne Koskela ja Juhana Pohjola työskentelevät Suomen Luther-säätiön palveluksessa. Koskela toimii Oulussa Timoteuksen jumalanpalvelusyhteisön paimenena. Pohjolan palvelee Helsingissä Markuksen jumalanpalvelusyhteisön pastorina ja Luther-säätiön dekaanina.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjaa toimittavat pastori, teol.lis Sakari Korpinen ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Aamutähti #33: Minun sanani ovat henki ja elämä

Miten Pyhä Henki toimii kirkossa?

Aamutähti 33: Minun sanani ovat henki ja elamäOnko minulla Pyhä Henki? Miten Pyhä Henki voidaan saada? Miten voi tietää, toimiiko Pyhä Henki elävästi seurakunnassa? Voiko suuren Jumalan tunkea laatikkoon? Voinko olla varma pelastuksestani? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tämä vihko vastaa. Syvällisesti, puhuttelevien kertomustenkin kautta kirjoittaja osoittaa, miten Pyhä Henki toimii aina Jumalan sanan kautta.

Artikkelin kirjoittaja Klemet I. Preus on amerikkalainen luterilainen pastori. Hänellä on vuosikymmenien kokemus seurakuntaelämästä. Hän tuntee hyvin luterilaisen opin ja osaa sitä käytännönläheisesti omasta kokemuksestaan
soveltaa.

Tämä vihko jatkaa Suomen Luther-säätiön Aamutähti-sarjaa, joka keskittyy uskonelämän peruskysymyksiin. Sarjaa toimittavat pastori, teol.lis Sakari Korpinen ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

 

Back To Top

Löysin luterilaisuuden

“Elin eräänlaisena hengellisenä irtolaisena ajautuen uskonnosta toiseen, kirkkokunnasta toiseen, äärimmäisestä liberaalisuudesta fundamentaalisuuteen kunnes lopulta löysin evankeliumin. Kun pääsin yhä syvemmin ymmärtämään sitä ja sen sisältöä, huomasin muuttuneeni luterilaiseksi. Tämä kirja on osittain matkakertomus pyhiinvaellukseni varrelta, mutta vain osittain. Pääasiassa se on selvitys siitä, mitkä kohdat luterilaisessa hengellisessä traditiossa ovat osoittautuneet mittaamattoman arvokkaiksi minulle.”

Kirjan kirjoittaja Gene Edward Veith Jr. on englantilaisen kirjallisuuden professori, Concordia University Mequon, Yhdysvalloissa. Tämä kirja jatkaa Suomen Luther-säätiön kustantamaa kirjasarjaa Hengen viisaus. Sarjaa toimittavat rovasti, teol.lis Simo Kivirantapastori, teol. lis Sakari Korpinen ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

Back To Top

Rukouskoulu

”Per-Olof Sjögren lähtee “Rukouskoulussaan” liikkeelle taivaasta. Oman rukouksemme peruskivi ja rukouksen kuulemisen tae on Jeesuksen lakkaamaton rukous. Liittyessämme siihen eli rukoillessamme Jeesuksen nimessä ja hänen kanssaan saamme myös uskoa, että Jumala kuulee rukouksemme. Tästä asiasta puhuvat tämän suomennoksen ensimmäinen ja viides luku. Rukoushan ei ole pelkästään meidän yksinpuheluamme, vaan siihen liittyy aivan olennaisena asiana Jumalan vastaus. Se taas ei ole ilman muuta lainkaan se vastaus, jota “ehdotamme” tai suorastaan “vaadimme”, vaan se on Jumalan, rakkaan taivaallisen Isän vastaus, jonka hän antaa sen mukaan, mikä on meille parasta. Rukouskouluun kuuluu tämänkin tosiasian opetteleminen.”

Kirjan kirjoittaja Per-Olof Sjögren on Göteborgin emeritus tuomiorovasti. Tämä kirja jatkaa Suomen Luther-säätiön kustantamaa kirjasarjaa Hengen viisaus. Sarjaa toimittavat rovasti, teol.lis Simo Kivirantapastori, teol. lis Sakari Korpinen ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

Back To Top

Herran Kristuksen seuraaminen

Suomen luterilaisessa kirkossa on viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtunut voimakas kehitys pois siitä kristillisestä kirkosta, joka elää ja näkyy tuntomerkeissään. Vaikka Jeesuksen lupauksen mukaan hänen seurakuntansa pysyy tässä maailmassa loppuun asti, eivätkä helvetin portit sitä kukista (Matt. 16:18), niin kirkon osa voi toki turmeltua kirkon vastakohdaksi ja muuttua Antikristuksen tyyssijaksi, Kainin kirkoksi, joka leppymättä vainoaa oikeaa Aabelin kirkkoa, oikeita Jumalan lapsia. Kirkko varsinaisesti elää jumalanpalveluksissa, missä evankeliumi opetetaan ja saarnataaan ja pyhät sakramentit toimitetaan evankeliumin mukaisesti. Kun kirkko itse on haluton ja kykenemätön tarjoamaan oman oppinsa mukaista jumalanpalveluselämää, kun se päinvastoin määrätietoisesti toimii sellaista vastaan ja ryhtyy kiristämään oikeudella vihkiä pappeja, jokaisen kristityn vapaus, oikeus ja velvollisuus on ryhtyä toimenpiteisiin kirkon puhdistamiseksi ja uudistamiseksi.

Vuonna 2005 Suomen ev.lut. kirkko täyttää 850 vuotta. Juhlavuoden aikana vietetään monia suuria juhlia ja painetaan arvokkaita juhlakirjoja. Mutta on uskallettava katsoa tosiasioita silmiin. Tämä pamfletti tekee niin. Se myös osoittaa kirkon oman olemuksen mukaisen tien eteenpäin. Kirjan kirjoittaja teol. toht., lähetyssaarnaaja Anssi Simojoki on tullut tunnetuksi terävänä ja rohkeana opettajana sekä keskustelijana kirkossamme.

Tämä kirja jatkaa Suomen Luther-säätiön kustantamaa kirjasarjaa Hengen viisaus. Sarjaa toimittavat pastori, teol. lis Sakari Korpinen ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

Back To Top

Tätä elämää janosin

Yksi on varmaa. Me kaikki HALUAMME KUOLLAKSEMME ELÄÄ. Olemme valmiit antamaan kaikkemme, jotta saisimme nauttia elämän lahjoista. Haluamme oman siivumme elämästä, ja antaisimme mitä vain saadaksemme maistaa kaikkea mitä se tarjoaa. Mutta me tiedämme, ettei se kestä. Viime kädessä koko elämä eletään haudan partaalla. Me kaikki kuolemme – nuorimmasta vastasyntyneestä vanhimpaan hoivakodin asukkiin saakka. Me saatamme kuolla elääksemme, mutta silti me kaikki kuolemme. Kristinusko on uskomattoman hyvä uutinen siitä, että on olemassa syntien anteeksianto, elämä ja pelastus, jotka voi omistaa tämän kuolevan maailmamme keskellä. Tämä juuri on se aitoa asia. Se ei ole vain sama vanha oravanpyörä siirrettynä toiseen polkumyllyyn. Tämä on Jumalan lahjana antama elämä, jonka hän antaa kuoleman vastineeksi. Tämä on itse asiassa ELÄMÄ eräässä henkilössä, Jeesuksessa Kristuksessa, joka “on tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän”.

Pastori Harold L. Senkbeil toimi seurakuntapastorina Amerikan luterilaisen kirkon Missourin Synodissa 32 vuotta ennen siirtymistään teologisten aineiden opettajaksi Concordia Theological Seminaryyn, Fort Wayne. Hän toimii tätä nykyä pastoraali- ja lähetysteologian apulaisprofessorina muttei ole kokonaan jättänyt seurakuntatyötään.

Tämä kirja jatkaa Suomen Luther-säätiön kustantamaa kirjasarjaa Hengen viisaus. Sarjaa toimittavat pastori, teol. lis Sakari Korpinen ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

Back To Top

Pyhä Jumala – pyhä elämä

”Mistä ihmisen elämä alkaa? Miten tulee suhtautua eutanasiaan, alkiotutkimukseen tai koeputkihedelmöitykseen? Richard C. Eyer tuo kirjassaan vahvan Raamatusta nousevan perustan tarkastella ajankohtaisia kysymyksiä. Elämme aikaa, jossa mielellään todetaan, että yksiseltteisiä vastauksia modernin lääketieteen tuottamiin kysymyksiin ei edes ole olemassa. Kirja on siksi virkistävä lukuelämys – siinä rohjetaan antaa selkeitä vastauksia.

Abortissa, eutanasiassa tai hedelmöityshoidoissa on lopulta kysymys ajattomista teemoista – elämän kunnioituksesta, ihmisarvon perusteista ja avioliitosta. Bioetiikan kysymykset eivät lopulta ole kristityille vaikeita siksi, että modernin teknologian tuomia haasteita ja Raamatun opetuksia olisi vaikea sovittaa yhteen. Vaikeus nousee syntiin langenneen ihmisen kapinasta Jumalaa vastaan. Kirjan helmi on Raamatun koko sanoman, lain ja evankeliumin tuoma näköala bioetiikan kysymyksiin.

Richard C. Eyer ei tarkastele Raamattua vian lakikirjana tai etiikan oppaana. Hän nostaa kristillisen ihmiskuvan keskiöön kristinuskon ydinsanoman Kristuksen sovitustyöstä. Kirjoittaja kuvaa osuvasti sen, miten kristillisen uskon ajaton sanoma piirtää oikean ja väärän rajat aikamme eettisiin teemoihin. ” Päivi Räsänen lääk.lis., kansanedustaja.

Tämä kirja jatkaa Suomen Luther-säätiön kustantamaa kirjasarjaa Hengen viisaus. Sarjaa toimittavat pastori, teol. lis Sakari Korpinen ja pastori Juhana Pohjola.

Lataa tiedosto (pdf)

Back To Top